ORDINACIJA MILICIC


Go to content

O NAMA

O NAMA

Dr. Mila Miličić je rođena 1959. godine u Ćupriji. Srednju zubotehničku školu završila je u Požarevcu i iste godine postala student Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Na navedenom fakultetu diplomirala 11.11.1982. sa prosekom 8.42. Po završetku staža radila u ambulantama vrtića i u sklopu dečije preventivne stomatologije u Domu zdravlja Jagodina. 1999. godine završila specijalizaciju iz oblasti ortopedije vilica sa ocenom 5. Od tada je aktivni učesnik svih kurseva na kojima prati napredak ortopedije vilica koju radi različitim sistemima fiksne ortodoncije (klasičnim, estetskim i DAEMON breketima). Iskustvo od 10 godina i oko 500 privatnih pacijenata (od 2001.) daju našim pacijentima sigurnost. Pored toga redovno se bavi dečijom stomatologijom kao i pružanjem svih usluga odraslim pacijentima, sem oralno-hirurških i paradontoloških. Učesnik je i nekoliko stručnih kongresa, na kojima je u obliku poster prezentacija prikazano lično iskustvo u terapiji sa nekim težim anomalijama. Navedene fotografije naših pacijenata će reći nešto više o tome! Ordinacija Miličić je ordinacija u koju se dolazi porodično, jer pokriva potrebe svih generacija.

Dr. Sanja Radojković rođena 1980-te godine u Jagodini. Srednju medicinsku školu završila u Ćupriji, a stomatološki fakultet u Nišu. Izuzetno odgovorna, vredna i uživa u radu sa decom.

/> />

Home Page | ORTODONCIJA | PROTETIKE | STOMATOLOSKE USLUGE | O NAMA | KONTAKT | Site Map


Back to content | Back to main menu